SIIMSTAV, s.r.o.
Kontakt


SIIMSTAV, s.r.o.
Polomská 1781/2
010 08  ŽILINA
Slovenská republika

Tel.:
0903 123693  Micech
0903 573051  Sicák

E-mail:
siimstav@siimstav.sk
micech@siimstav.sk
sicak@siimstav.sk

I?O: 44 058 888
I? DPH: SK2022556844